Doradztwo filozoficzne jako sposób na przyszłościowy biznes

W społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, że filozof nie może znaleźć pracy, bo jedyne co robi, to rozmyślanie o abstrakcyjnych ideach niemających zastosowania w życiu praktycznym. Młodym ludziom, chcącym rozpocząć studia, jak mantrę powtarzano, że lepiej wybrać kierunek, który będzie bardziej przyszłościowy, związany z technologią, bo po tym na pewno będzie praca. Coraz częściej, wskutek postępującej automatyzacji, role się odwracają. Obserwujemy prawdziwy renesans zapotrzebowania na ludzi, którzy potrafią myśleć w uszeregowany i nieszablonowy sposób, widzieć więcej niż inni. Filozofia kształtuje te umiejętności. Dla miłośników mądrości mamy dobrą wiadomość – obserwuje się wzrost popularności nowej ścieżki kariery dla filozofa – doradztwo filozoficzne. Biorąc pod uwagę zagubienie w świecie współczesnego człowieka, wywołane między innymi przez pandemię koronawirusa, może to być dobry pomysł na nową działalność. Na zachodnim rynku można już odnotować ten trend.

Czym jest doradztwo filozoficzne?

Życie stawia nas w przeróżnych sytuacjach, nie zawsze łatwych. Powoduje to w nas negatywne emocje, z którymi zwykle trudno jest nam sobie poradzić. To normalne. Każdy ma czasem trudności z podjęciem trudnej decyzji. Nie powinniśmy się bać poprosić o pomoc. Warto skonsultować się z kimś, kto dzięki odpowiednim narzędziom będzie mógł spojrzeć na nasz problem z innej perspektywy. Nie wszyscy mają czas by opanować podstawowe umiejętności z inwentarza filozofa, czyli logicznego myślenia i głębokiego rozumienia zjawisk. Tu wkracza idea doradztwa filozoficznego. Prowadzą je specjaliści, ich rolą jest wprowadzenie klienta w myśli filozoficzne dzięki stopniowej, krytycznej rewizji jego światopoglądu i zawartych w nim przekonań, definicji i celów. Pozwala to na zidentyfikowaniu sprzeczności w rozumowaniu, które bardzo często są głównym źródłem naszych problemów. Skorzystanie z porady filozofa może mieć tutaj zbawienne efekty, ponieważ pomaga w zakwestionowaniu samego siebie. Wszyscy wiemy, że często nie jest łatwe, ale na pewno pomaga w zrozumieniu swojego położenia. Dlatego warto sięgnąć po profesjonalną pomoc.

Doradztwo filozoficzne coraz częściej traktuje się jako uzupełnienie psychoterapii. Nie zastępuje jej, ale może pomóc w lepszym wdrożeniu w życie jej rezultatów. Najczęściej do grona Klientów doradców filozoficznych zaliczyć można osoby przechodzące kryzys wieku średniego, zmagające się ze stratą bliskiej im osoby. Sprawdzi się świetnie z różnego rodzaju problemami moralnymi, stresem czy zmianą miejsca pracy albo zamieszkania. Dzięki możliwości wypracowania nowego toku myślenia, do filozofów coraz częściej zgłaszają się także firmy chcące wprowadzić nowe taktyki biznesowe.

Rozmowa z zawodowym filozofem pozwala klientowi spojrzeć na dany problem z innej perspektywy niż poprzez utarte przekonania, które mu utrudniają lub blokują właściwe rozpoznanie sytuacji i konstruktywne działanie. Przy czym nie narzuca on zmiany światopoglądu, tylko stara się pomóc rozmówcy w rozwiązaniu jego dylematów w zgodzie z tym, co dla niego jest w danej sytuacji najlepsze

Stereotyp filozofii jako całkowicie niepraktycznej dziedziny musi zostać zażegnany. Faktem jest, że ze względu na pojawianiu się coraz więcej sytuacji konfliktowych w naszych życiach, czy tego chcemy czy nie, rozważania filozoficzne stają się potrzebne w wielu praktycznych dziedzinach życia i nieuchronnie rozprzestrzeniają się na kolejne. O tym, że może być to dobry sposób na poprowadzenie działalności, świadczy fakt, że nawet w Polsce powstają już kierunki studiów nastawione na kształcenie zawodowych doradców. Na dwóch krajowych uniwersytetach mamy możliwość zapisania się na kierunek „Doradztwo filozoficzne i coaching”. Opis kierunku świadczy o tym, jak przydatne mogą być zdobywane na nim umiejętności.

Istnieje kilka specjalności, które mają na celu przygotowanie studentów do pracy z klientem indywidualnym w oparciu o metody coachingowe i filozoficzne, a także przygotowywanie studentów do pełnienia roli business coachów, audytorów etycznych, specjalistów z zakresu określania sytemu wartości i tzw. filozofii organizacji, doradców w zakresie budowania efektywnej kultury organizacyjnej, szkoleniowców kształtujących kompetencje miękkie w biznesie. Może to być dobra alternatywa dla cieszącej się niechlubną sławą branży coachingu.

Umiejętności nabyte na szkoleniu filozoficznym pozwalają na praktyczne użycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, by w łatwy sposób móc odpowiedzieć na aktualne i przyszłe potrzeby społeczne. Edukacja filozoficzna jest kluczem do wprowadzenia w tematykę świadomego życia, planowania kariery, rozwoju twórczego potencjału na różnych etapach życia.

Gdy myślimy o przyszłościowym biznesie, warto rozwijać się w tym kierunku. Choć w powszechnej opinii, często za filozofię uchodzi trudne, abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości dociekanie, na powrót staje się ona ważnym elementem życia współczesnego człowieka. Ma ona potencjał, który branża doradztwa filozoficznego z pewnością będzie w przyszłości rozwijać.