Prawo – jak się dostać, jak wyglądają studia?

Prawo jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów wśród uczniów kończących licea ogólnokształcące na profilach humanistycznych. Nic dziwnego – droga ta uchodzi za dobre podłoże do budowania w przyszłości satysfakcjonującej oraz lukratywnej kariery zawodowej. Jak więc wyglądają studia prawnicze? Jak się dostać na prawo?

 

Prawo – jak się dostać?

W opinii publicznej panuje przekonanie, że dostanie się na studia prawnicze stanowi wyjątkowe osiągnięcie. W istocie, wiodące uniwersytety w Polsce od wielu lat odrzucają setki kandydatów – mowa chociażby o Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim czy też Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Popularność tego kierunku powoduje jednak, że trafia on do ofert mnóstwa mniej renomowanych uczelni państwowych i prywatnych, można także wybrać studiowanie go w systemie zaocznym. Wobec powyższego, w praktyce zdecydowana większość osób, które chcą podjąć studia prawnicze, może to uczynić – nie będzie to jednak zawsze ta najbardziej pożądana uczelnia.

 

Prawo – jak wyglądają studia?

Bardzo wiele osób zaskoczonych jest faktem, że na studiach prawniczych jest stosunkowo niewiele zajęć. Właściwa organizacja czasu bez problemu pozwala na łączenie studiów dziennych z praktyką w kancelariach. Ważne jest to zwłaszcza ze względu na wysoką teoretyczność wiedzy uzyskiwanej na prawniczych wydziałach – warto informacje te połączyć z praktycznym stosowaniem pracując jako asystent adwokata, radcy prawnego czy też notariusza. Pierwszy rok prawa koncentruje się szczególnie wokół zagadnień wstępnych – historii regulacji prawnych czy też prawoznawstwa oraz logiki. Od drugiego roku pojawiają się z reguły pierwsze przedmioty dotykające konkretnych dziedzin – zaczyna się od podstaw prawa karnego czy też ogólnej części prawa cywilnego. Z każdym kolejnym semestrem  są to bardziej specjalistyczne kwestie, kończone końcoworocznymi egzaminami. Wykłady z reguły nie są obowiązkowe, a więc uczęszcza na nie niewielka liczba studentów – obowiązkowe są natomiast ćwiczenia.

 

Prawo – jak to z tą nauką?

Kolejnym mitem na temat kierunku prawniczego jest to, że studenci spędzają nad książkami setki godzin i nie mają czas na życie prywatne. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Jak już wspomniano, przedmiotów jest stosunkowo niewiele, natomiast faktycznie wymagają one najczęściej opanowania bardzo dużej ilości pamięciowych informacji w krótkim czasie. Z tego powodu, nauka do sesji prawniczej jest raczej bardzo intensywna, natomiast przez większość semestru studenci cieszyć się mogą względnym luzem. Sytuacja zmieniła się dodatkowo w dobie pandemii koronawirusa – nie jest tajemnicą, że na pytania, oparte głównie o wiedzę kodeksową, bardzo łatwo znaleźć szybko odpowiedzi używając zasobów Internetu. Zdalne studiowanie spowodowało więc, że studenci uczą się raczej mniej. Pytaniem otwartym jest to czy po zakończeniu tego rodzaju egzaminowania zdalnego będą w stanie znowu przyzwyczaić się do sumiennego przygotowania do każdego zaliczenia.

 Informacje z dziedziny prawa i nauki znajdziesz na stronie www.naukowe.pl