Nauka zdalna w dobie Pandemii.

Pandemia korona-wirusa wywróciła nasz dotychczasowy świat do góry nogami. Reżim sanitarny wymusił konieczność noszenia maseczek, dystans społeczny a co za tym idzie konieczność nauki i pracy zdalnej. Nauka zdalna w dobie Pandemii stała się sporym wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania ciągłości nauki mimo rozwoju technologii nie jest takim prostym zadaniem. Nauka zdalna w dobie Pandemii swoją „premierę” miała na początku marca 2020. Wówczas, praktycznie z dnia na dzień szkoły zostały zamknięte. Uczniowie i nauczyciele w krótkim czasie musieli wypracować komunikację, która pozwoli na doprowadzenie do końca rozpoczętego roku szkolnego. W krótkim czasie potrzebna była organizacja komputerów, tabletów oraz dostępu do internetu. Poszczególne gminy w kraju radziły sobie z tym różnie, w związku z tym wypracowane zostały dwa systemy nauki zdalnej. System odroczony i tzw. nauki on-line. Czym charakteryzuję się te dwa rozwiązania prowadzenia nauki zdalnej w dobie Pandemii.
Nauka zdalna w trybie odroczonym to przekazywanie przez nauczycieli drogą elektroniczną zadań do wykonania przez uczniów a następnie ich sprawdzenie po wykonaniu. Rozwiązanie to w sposób znaczny angażuję uczniów i rodziców a co za tym idzie bardzo wpływa na ich rytm dnia, czyli pogodzenia nauki dzieci z pracą rodziców. Nauka zdalna w trybie odroczonym nie wymaga posiadania kilku komputerów jeśli w domu jest więcej niż jedno dziecko oraz dodatkowego sprzętu typu, kamerka internetowa czy mikrofon ze słuchawkami.
Nauka zdalna w trybie on-line to prowadzenie lekcji za pośrednictwem platform komunikacyjnych takich jak „Teams” czy „Zoom”. Sposób ten pozwala na kontakt uczniów między sobą oraz z nauczycielem. Umożliwia na prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym angażując nauczyciela w takim sam sposób jakby lekcje były w szkole z możliwością bezpośredniej interakcji z uczniami. Nauka zdalna w trybie on-line wymaga bardziej zaawansowanego sprzętu oraz szybkiego łącza internetowego. Tryb on-line nauki zdalnej w marginalny sposób angażuje rodziców i jest bardzo bliski sposobowi nauczania zwanym „tradycyjnym”.
Żaden ze sposobów nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. W szczególności gdy mówimy o uczniach klas nauczania początkowego gdzie w sposób fizyczny daje się uczniom uwagi chociażby podczas nauki pisania. Nauka zdalna w dobie Pandemii wymusiła jeszcze bardziej zaangażowanie technologii w nasze życie również osób starszych mniej oswojonych z internetem i jego możliwościami. Dzięki łączności elektronicznej nadal możliwe jest budowanie wspólnoty szkolnej między uczniami w klasie oraz między uczniami i nauczycielami. Nauka zdalna chociaż nie zastąpi w 100% tych kontaktów pozwoli ich podtrzymanie i kontynuowanie edukacji.