Jak wypisać dziecko z religii?

W ostatnim czasie, coraz większa grupa Polaków deklaruje się otwarcie jako osoby niewierzące bądź takie, do których nie trafia przekaz Kościoła katolickiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta zainteresowanie procedurą rezygnacji z lekcji religii w szkole podstawowej bądź średniej. Jak wypisać dziecko z religii? Czy dorosły uczeń samodzielnie może podjąć taką decyzję?

 

Religia – przedmiot fakultatywny

Mimo upływającego czasu, nadal niewielka część Polaków ma świadomość tego, że religia jest przedmiotem nieobowiązkowym. Rodzic samodzielnie może zdecydować o tym czy jego dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii, etyki bądź nie będzie chodzić na żadne z powyższych zajęć. Każdy rodzic na pierwszym spotkaniu z wychowawcą musi wypełnić stosowną zgodę na uczęszczanie na religię – najprostszą drogą rezygnacji z tego przedmiotu jest więc niewypełnienie podsuniętej deklaracji. Jeżeli jednak poglądy zmieniły się w trakcie semestru, w każdym momencie dziecko może zostać z religii wypisane – stosowną informacją należy dostarczyć do wychowawcy, ewentualnie dyrektora, jeżeli tego wymagają lokalne standardy.

 

18 lat? Można się wypisywać!

W dzisiejszym świecie często dzieje się tak, że rodzic ma odmienne zdanie na tematy wiary aniżeli jego własne pociechy. Wynika to ze zmian generacyjnych, a także kierunków, w jakich zmierza obecny świat. Niewielka część młodzieży gotowa jest bezkrytycznie przyjąć dogmaty często nielogicznej i mało tolerancyjnej wiary. Wobec powyższego wyjaśnić należy, że nastolatek, przekroczywszy osiemnasty rok życia uzyskuje prawo do samodzielnego decydowania o swojej edukacji. Ma on możliwość nawet rzucić szkołę – dlaczego nie mógłby więc zrezygnować z dodatkowego przedmiotu, którego zgłębiać nie ma ochoty? Dyrekcje w rozmaitych szkołach stawiają czynny opór przeciwko odpisywaniu się z religii przez pełnoletnią młodzież – zachowania takie jednak są bezprawne, niezgodne z elementarnymi prawami ucznia.

 

Religia a etyka – trzeba chodzić na jedno z nich?

Dyrektorzy szkół czasami zupełnie celowo budują narrację, z której wynika iż odpisywanie się z lekcji religii jest automatycznym zapisaniem na etykę. Zajęcia te natomiast prowadzone są albo przez katechetę albo w takich godzinach, które są wyjątkowo nieatrakcyjne dla uczniów. Warto wiedzieć, że chodzenia na religię i etykę jest fakultatywne – zrezygnować można od razu z obu przedmiotów i to właśnie jest najczęstsza praktyka w dzisiejszych szkołach.

 

Co jest w czasie lekcji religii?

Teoretycznie religia powinna być na pierwszej lub ostatniej lekcji, by uczniowie, którzy się odpisali nie byli poszkodowani z powodu okienek w planie. Praktyka jednak, jak można się domyślić, jest inna – niczym niezwykłym nie jest religia w środku dnia. W takim przypadku uczniowie, którzy nie chodzą na ten przedmiot godzinę spędzają najczęściej na szkolnej świetlicy.

O ważnych wiadomościach z kraju przeczytasz także na stronie www.malopolski.pl